Frame welding special machine

Frame welding special machine

share

Frame welding special machine

  • 产品详情

1. 行程范围:

1. 前后移动范围:100mm/定制

2. 上下移动范围:150mm/定制

2. 适配焊接类型:气体保护焊(MIG/MAG TIG

3. 适合焊接材料:根据适配焊机类型确定

4. 焊接轨迹工艺:点、直缝焊接

5. 控制系统描叙:运动型PLC与触摸屏,配置数控送丝装置,实现送丝速度与焊接电流同步

设备运动单元硬件:台湾上银重负荷直线导轨、台湾TBI滚珠丝杆、日本NSK轴承